Wilhelmina Zoutewelle

Wilhelmina Zoutewelle

In muziek zit een voelbare ruimtelijkheid die ik probeer vorm te geven. Van muziekfragmenten die me aanspreken maak ik een transcriptie-in-beeld; een soms letterlijke en vaak herkenbare weergave uit de partituur. Mijn uitgangspunt daarbij is simpel: de hogere tonen schuiven over de lagere heen : een schaduw ontstaat. Gescheurd papier is voor mij een mooi en geschikt materiaal waarin ik ideeën en ervaringen kan uitdrukken die ik heb over en met de dingen om mij heen. Een gebeurtenis uit het verleden, een idee of een beeld uit de natuur kunnen aanleiding zijn om in (gescheurd) papier uitgedrukt te worden; meestal in het grensgebied tussen twee- en driedimensionaal..met af en toe een uitstapje naar 3D, waarbij diverse materialen een rol spelen.