Peter Verboom

Peter Verboom

Peter Verboom (geboren in 1954). Zijn queeste naar kinderlijke spontaniteit is nooit gestopt. Als een echte ‘homo ludens’ gebruikt hij in zijn huidig werk het wrakhout van onze massaconsumptie en verwerkt dit tot ‘assemblages’.Bij voorkeur past hij niet-traditionele kunstmaterialen toe; hoofdzakelijk gebruikte alledaagse attributen, ‘objects trouvés’.Vindplaatsen en inspiratie vindt hij in kringloop- en 2e hands-winkels. Zijn assemblages ontstaan door intuïtieve en associatieve samenvoegingen van de triviale attributen.Een spel ontstaat, waarbij de betekenis van de afzonderlijke attributen, in een nieuwe onderlinge relatie, vervreemding opwekken. Irrationele combinaties met een narratief karakter.