Mieke Oldenburg

Mieke Oldenburg uit Utrecht zou gerangschikt kunnen worden onder hedendaags Classicisme, want als portrettist van de menselijke vorm is zij een adept van de klassieke traditie. Zij maakt beelden in klei en brons. Serene introverte bustes van vrouwen, baadsters, vrouwen als wachters, staande figuren en reliëfs. De huid van het beeld is daarbij heel belangrijk. Vaak gebruikt zij de doosvormen waarop de figuren zitten als oppervlak om te beschilderen. In krachtige lijnen en met vergrijsde of soms juist intense kleuren geeft ze haar beleving van de werkelijkheid weer. De vormen zijn sober, maar tegelijkertijd krachtig en rijk aan poëzie.