Jeske Snoeren

Jeske Snoeren

Jeske Snoeren uit Veldhoven streeft naar eigenheid in haar werken van keramiek en waakt voor stilstand en herhaling. Haar werk kenmerkt zich door eclectisch gebruik van materialen en denkbeelden: afwisselend abstract, figuratief of conceptueel. Uitgebreide verhalen over stijlen en thema’s zijn niet aan haar besteed evenmin als dogma’s. Ze is geboeid door de fascinerende gedaanteverwisseling van klei naar gestolde aarde, c.q. steenharde sculptuur/object. De werken lijken toevallige vondsten, maar wie ze beter bekijkt, ziet dat de titel en het werk een geheel vormen.

www.hoogeindkeramiek.webklik.nl