Fieke de Roij

Steen blijft Fieke de Roij  al meer dan 25 jaar inspireren. De steeds weer nieuwe zoektocht naar beelden die willen fascineren, niet imponeren. De beelden roepen een sfeer of associatie op, geven ruimte voor een eigen invulling. Fieke gebruikt een vormentaal die universeel herkenbaar is. Inmiddels zijn haar beelden te vinden in particuliere collecties verspreid over vele landen. Met haar bedrijf ‘Werk in Steen’ heeft Fieke een plek gecreëerd om haar liefde voor het vak over te dragen en mensen de kans te bieden zelf het beeldhouwen in steen te ontdekken. Met een gevarieerd cursusaanbod, zowel in Nederland als in Frankrijk.