Charles Hermus

Charles HermusĀ uit Dordrecht maakte aanvankelijk beelden en gebruiksvoorwerpen van keramiek. Hij ontwikkelde zich tot beeldhouwer die zich specialiseert in mensfiguren in brons. Alle technieken voor het maken van bronzen beelden heeft hij zichzelf aangeleerd. Kenmerkend voor zijn werk zijn begrippen als beweging, balans en humor. Daarbij staat de mens centraal. Zijn beelden zijn zowel krachtig als gevoelig, meestal unica of in kleine oplage. Charles Hermus heeft al vele exposities op zijn naam.