Gastexposanten in de galerie

Gastexposities
Het kunstenaarscollectief Huis ter Heide geeft gastkunstenaars de gelegenheid hun werken ten toon te stellen in Galerie Huis ter Heide (Dr.). De werken hangen er gemiddeld twee maanden. Daarnaast blijven wij nieuwe gastexposanten graag verwelkomen, u kunt zich aanmelden via het contactformulier.

  3 september t/m 30 oktober 2021

Martha Veldthuis

Niet het contrast tussen het mannelijke en het vrouwelijke maar het samengaan van deze eigenschappen in ieder mens houdt Martha bezig. Beeldend werken is communiceren. Van communicatie boeien Martha met name gevoelsmatige en gedragsmatige aspecten, veel meer dan het doorgeven van concrete informatie. De overdracht van gevoelens zoals agressie, blijdschap, verlegenheid, angst, eenzaamheid, arrogantie, etc tracht Martha tot uitdrukking te brengen in haar werk. Beelden die worden gecombineerd met andere materialen zoals brons of hout, worden nadat de klei tot steen is gestookt in elkaar gezet met een pen/lijm verbinding, gevoegd en bijgekleurd. In galerie Huis ter Heide toont Martha een diversiteit aan  beelden.

Max Timmerman

Max 1950) is beeldend kunstenaar, schilder, tekenaar, graficus en maker van kleine objecten en gedichten. Max zijn werk gaat altijd over de oorsprong van de dingen. Een zoektocht naar de bron! Daarbij speelt de natuur, in al haar facetten, een belangrijke rol. Opgegroeid als zoon van een vogeldeskundige leerde hij al snel de waarde onderkennen die de natuur, de bron van alle bestaansvormen, voor hem had. Paleontologie en de evolutietheorie spelen daarbij belangrijke uitgangspunten. Vogels als symbool voor de vrijheid en vlinders als symbool voor de ziel zijn kenmerken in zijn werk. Uitgangspunten voor zijn tekeningen, grafiek en samengestelde schilderijen zijn dan ook vaak voorwerpen die hij tijdens zijn veelvuldige reizen verzamelde.

Henk Rusman

Uit het oeuvre dat Henk Rusman tot nu toe heeft opgebouwd, rijst het beeld op van een ordenende geest. Elementaire wiskundige vormen als vierkant en cirkel vormen de basis van zijn onderzoek naar wetmatigheden van deling, herhalingen en ritmiek. Keer op keer levert hij het bewijs dat een constructivistische aanpak vindingrijkheid niet hoeft uit te sluiten.  In zijn objecten combineert hij het denken in materie en maatvoering, met het onvermoeibare zoeken naar verrassende invalshoeken. Met zorg, aandacht en toewijding bouwt hij zijn beelden op en komt dan tot oorspronkelijke vormen, die ingenieus en geraffineerd zijn geconstrueerd en een bijzondere interactie aangaan met de ruimte waarin ze geplaatst zijn. Alles is structuur en ordening.

Jan Laferte

Jan (1950) geboren in Emmer-Compascuüm, maar al sinds 1980 woonachtig in Winsum Fryslân. Jan heeft zijn opleiding handvaardigheid genoten aan Academie Minerva in Groningen, met als specialisatie keramiek. Jan experimenteert met vorm, kleur en structuur, waarbij a-symmetrie een belangrijk kenmerk is in zijn werk. Hij maakt gebruik van verschillende technieken: draaien, handvormen, bouwen met platen klei en gietvormen. Jan stookt zijn keramiek op verschillende temperaturen, en gebruikt een buitenoven voor zijn speciale raku-werk. Raku betekent spelen met vuur, ‘geluk, vrede,vreugde’. Er ontstaan fascinerende vormen en kleuren in het werk van Jan. Het scheppend bezig zijn is en blijft een uitdaging vindt hij.